Bakterije u mokraci

Mokraća je normalno sterilna telesne tečnost, ali, dok napušta  telo,  može postati inficirana bakterijama. Uobičajeni način za  nastanjivanje bakterija je  dok se mokraca nalazi u inficiranoj mokraćnoj  bešici, koja pruža plodno okruženje za razmnožavanje bakterija.Bakterije  su glavni uzrok infekcija urinarnog Continue reading